Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši VšĮ Sveikatos ir grožio akademijos (toliau – Įstaigos) privatumo ir slapukų politika (toliau – Politika) reglamentuoja pagrindinius Jūsų asmens duomenų tvarkymo, naudojantis internetine Svetaine https://sgakademija.lt (toliau – Svetainė), principus ir taisykles.

1.2. Ši Politika:

1.2.1. taikoma tais atvejais, kai Jūs lankotės Svetainėje ir sutinkate dėl slapukų naudojimo;

1.2.2. taikoma tais atvejais, kai Jūs Svetainėje registruojatės konsultacijai, siunčiate užklausą ar perkate mokymus;

1.2.3. skirta apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo;

1.2.4. paaiškina, kaip ir kokiais tikslais Svetainėje renkami, naudojami ir saugomi (tvarkomi) Jūsų asmens duomenys;

1.2.5. informuoja apie Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teises ir jų įgyvendinimo būdus.

1.3. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos:

1.3.1. asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su žmogumi, iš kurios galima nustatyti jo tapatybę tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai pagal fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymius. Asmens duomenimis laikoma, pvz., vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, veido atvaizdas, asmens kodas, pirštų atspaudai, akies rainelė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, automobilio numeris ir t. t.

1.3.2. duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys. Pvz., rinkimas, užrašymas, saugojimas, grupavimas, jungimas, keitimas, paskelbimas, paieška, naikinimas ir t.t.;

1.3.3. duomenų subjektas (Jūs) – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi šioje Politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais;

1.3.4. duomenų valdytojas –  Viešoji įstaiga Sveikatos ir grožio akademija (įstaigos kodas 300578879), Bernardinų g. 2C, 21114 Trakai; el. p. info@sgakademija.lt, https://sgakademija.lt.

1.4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

1.4.1. informacinių sistemų autentifikavimo tikslais. Informacinių sistemų autentifikavimo tikslais tvarkomi duomenų subjekto vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmeniniai kontaktiniai telefono numeriai, asmeninis elektroninio pašto adresas, suteiktas vartotojo vardas, slaptažodžio priminimo duomenys. Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Įstaigos interesas – informacinių išteklių administravimas ir veikiančių IS saugumo užtikrinimas;

1.4.2. kandidatų mokytis administravimo tikslais. Kandidatų mokytis administravimo tikslais tvarkomi šie duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmeniniai kontaktiniai telefono numeriai, pateiktas kontaktams elektroninio pašto adresas Duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas Įstaigos interesas – mokinių atranka, komunikacijos palaikymas.

1.5. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

2. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ, RENKAMŲ SLAPUKŲ PAGALBA, TVARKYMO PRINCIPAI

2.1. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo to, kokia informacija pateikiama, kai naudojami slapukai.

2.2. Naudodamiesi Svetaine, Jūs neprivalote teikti mums jokių Asmens duomenų (išreikšti sutikimo su slapukų naudojimu), tačiau gali būti, kad tokiu atveju kai kurios Svetainės funkcijos gali neveikti.

2.3. Mes renkame Asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs, kai naudojatės Svetaine, t.y.: duomenys apie naudojimąsi Svetaine – duomenys, surinkti naudojant slapukus, nurodyti šioje Politikoje.

2.4. Mes renkame bei toliau tvarkome Asmens duomenis, surinktus slapukų pagalba, tik šios Politikos 1.4. punkte nurodytuose teisėse aktuose apibrėžtais pagrindais ir atitinkamais tikslais, Jūsų sutikimu (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 numatytas teisinis pagrindas: 6 str. 1 d. a) p.), kai Asmens duomenys renkami Jums išreiškus sutikimą dėl slapukų naudojimo tikslu prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką/užtikrinti Svetainės funkcionalumą.

2.5. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Duomenų subjekto privatumo apsaugą.

2.6. Mes užtikriname, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant Asmens duomenis, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

2.8. Mes saugome Jūsų Asmens duomenis ne ilgiau nei numatyta šioje Politikoje, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas ilgesnis tokių asmens duomenų saugojimo laikotarpis.

2.9. Jei parašote komentarą, jo tekstas ir metaduomenys yra saugomi neribotą laiką. Taip daroma todėl, kad galėtume atpažinti ir patvirtinti ateities komentarus automatiškai, vietoje administratoriaus patvirtinimo.

2.10. Kai užsiregistruojate mūsų Svetainėje ir tampate vartotoju, mes saugome visus Jūsų asmeninius duomenis, kuriuos Jūs pateikiate savo paskyroje. Kiekvienas vartotojas gali matyti, redaguoti ir ištrinti savo asmeninius duomenis bet kuriuo metu (išskyrus vartotojo vardą). Tinklalapio administratoriai tai pat gali matyti ir redaguoti šiuos duomenis.

2.11. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas Asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl Asmens duomenų tvarkymo.

3. SLAPUKAI

3.1. Kad ši Svetainė tinkamai veiktų, ir kad užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, kartais į Jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus (angl. cookies). Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią Svetainė Jums joje apsilankius išsaugo Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto Svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis, o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis Svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

3.2. Jūs rašote komentarą šioje Svetainėje, Jūs galite pasirinkti, ar norite, kad Jūsų vardas, el.paštas ir tinklalapis būtų išsaugotas slapukuose. Taip daroma Jūsų patogumui, kad Jums nereikėtų šių duomenų suvedinėti iš naujo, kiekvieną kartą kai komentuojate. Šie slapukai saugomi vienerius metus.

3.3. Kai Jūs prisijungiate, mes taip pat sukuriame kelis slapukus, kuriuose saugoma Jūsų prisijungimo informacija ir Jūsų ekrano rodymo pasirinkimai. Prisijungimo slapukai galioja 2 dienas, o ekrano nustatymų – vienerius metus. Jei Jūs pažymite pasirinkimą “Prisiminti mane”, Jūsų prisijungimo slapukas galios 2 savaites. Kai atsijungiate iš savo paskyros, prisijungimo slapukai ištrinami.

3.4 Jei redaguojate ar paskelbiate įrašą, Jūsų naršyklėje išsaugomas papildomas slapukas. Šis slapukas nesaugo asmeninių duomenų, tačiau išsaugo įrašo, kurį ką tik redagavote ar paskelbėti, ID. Šis slapukas baigia galioti po 1 dienos.

3.5. Prieigą prie Jūsų Asmens duomenų, kurie surinkti slapukų pagalba, turi Įstaigos darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir Svetainės tobulinimą. Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti Įstaigos partneriai, kurie teikia Įstaigos interneto Svetainės turinio valdymo įrankius arba Įstaigos Svetainės talpinimo paslaugas.

3.6. Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus; be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto Svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir / arba ištrinti slapukus pagal savo pageidavimus. Daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Jūs galite kontroliuoti slapukų panaudojimą, keisdami naršyklės nustatymus arba kitais būdais.

3.7. Pakeisti slapukų nustatymus Jūs galite šiais būdais:

3.7.1. Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnės informacijos rasite adresu aboutcookies.org. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto Svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

4. IŠ KITŲ SVETAINIŲ ĮKELTAS TURINYS

4.1. Šiame tinklalapyje gali būti iš kitų Svetainių įkelto turinio (pavyzdžiui, video, paveikslėliai, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šioje Svetainėje prilygsta apsilankymui tose Svetainėse, iš kurių turinys yra įkeltas.

4.2 Šios Svetainės gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklalapių.

5. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

5.1. Informuojame, kad būdamas Duomenų subjektu Jūs turite šias teises:

5.1.1. susipažinti su tvarkomais savo Asmens duomenimis;

5.1.2. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo pateikti;

5.1.3. reikalauti ištaisyti tvarkomus savo Asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir/ar nepilni;

5.1.4. reikalauti ištrinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti (apriboti) savo asmens duomenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai Asmens duomenys, Duomenų subjektas atšaukia sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;

5.1.5. susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos pateikėte Įstaigai, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad mes tiesiogiai persiųstume tokius Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą, jei taikytina);

5.1.6. atšaukti savo sutikimą leisti tvarkyti savo Asmens duomenis;

5.1.7. išreikšti nesutikimą su savo Asmens duomenų tvarkymu tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėtų Duomenų valdytojo interesų. Tokiu atveju Duomenų valdytojas įsipareigoja nebetvarkyti tokių Asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu Duomenų valdytojas tokius asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus ir nurodytas nesutikimo su Asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus.

5.2. Šie reikalavimai negalioja duomenims, kuriuos mes privalome išsaugoti pagal įstatymą administraciniams, teisiniams ar saugumo tikslams.

5.3. Dėl 5.1. p. nurodytų teisių galite kreiptis į Duomenų valdytoją el. paštu info@sgakademija.lt arba tiesiogiai buveinės adresu.

5.4. Rašytinį prašymą Duomenų valdytojui dėl šios Politikos 5.1. nurodytos informacijos pateikimo ar veiksmų turite pateikti kartu su Jūsų asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinusį savo asmens tapatybę.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Turėdamas klausimų ar nusiskundimų dėl Asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Duomenų valdytoją, el. pašto adresu, nurodytu Politikos 1.3.3. punkte. Taip pat, turėdamas nusiskundimų, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nors visų pirma, stengsimės išspręsti visas situacijas kartu su Jumis.

6.2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles. Apie pasikeitimus informuosime Jus, Svetainėje paskelbdami atnaujintą Politikos redakciją. Dėl šios priežasties rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią Politikos versiją. Paskutinis atnaujinimas: 2021-09-01.

Naujienlaiškis

Gaukite visas naujienas įrašydami savo el. paštą

Rekvizitai

VšĮ Sveikatos ir grožio akademija Bernardinų g. 2C, LT-21114 Trakai Įmonės kodas 300578879
Luminor Bankas AS, Sąskaita LT704010051002095500

© Visos teisės saugomos 2021 – SG akademija.